מבחן אמיר

מבחן אמיר

על מבחן אמיר

מבחן אמיר הוא מבחן שנערך בכל הארץ, על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מטרת מבחן אמיר היא לבחון את רמת השפה האנגלית של כל נבחן, על מנת שהאוניברסיטאות יוכלו לקבוע מהי רמת האנגלית של הסטודנט. תוצאה נמוכה- ורמה נמוכה באנגלית פירושן קורסים באנגלית באוניברסיטה. ציון גבוה במבחן אמיר פירושו רמת פטור באנגלית ללא צורך בהשלמת קורסים באוניברסיטה. מבחן אמיר בודק את יכולת הקריאה באנגלית וההבנה של טקסטים אקדמיים באנגלית. יכולת זו חשובה לכל סטודנט שמתחיל ללמוד מכיוון שטקסטים באנגלית הם חלק אינהרנטי מאוד מההכשרה האקדמית. לכן, מבחן אמיר הוא מבחן חשוב מאוד לביצוע במהלך הלימודים. קורס אמיר החינמי המוצע לכם מבטיח להגדיל את אוצר המילים שלכם תוך שימת דגש על מילים שמופיעות במבחן אמיר. בעזרת תרגילי קריאה לשיפור הבנת הנקרא תוכלו לשפר את התוצאה שלכם במבחן אמיר, והכל בחינם!

מבנה מבחן אמיר

מבחן אמיר בודק שלוש מיומניות בשפה האנגלית :
ניסוח מחדש – בדיקת רמת השפה באמצעות זיהוי משפטים זהים אשר מנוסחים בצורה שונה. הבנת הנקרא – בדיקת רמת השפה באמצעות הבנת טקסטים באנגלית ברמות אקדמיות ומענה על שאלות מסוגים שונים המתייחסות אל הקטעים. השלמת משפטים – בדיקת רמת השפה על ידי השלמת מילים חסרות במשפטים וכך נבחנת יכולת הבנת הנקרא כמו גם אוצר המילים.

ציוני מבחן אמיר

ציוני מבחן אמיר המחושבים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה מתפלגים באוניברסיטה לכמה רמות של אנגלית. האוניברסיטאות מקבלות את הציון ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה, ומסווגות את הנבחנים לפי רמות באנגלית. בעלי ציון נמוך מחוייבים לקחת בין שלושה לחמישה קורסי השלמה של אנגלית במהלך התואר הראשון, בעלי ציון בינוני מחוייבים לקחת לפחות שני קורסים באנגלית, ובעלי פטור לא נדרשים ללמוד אנגלית כלל באוניברסיטה.